Opdateret 21. april 2017

Der har været afholdt MaTIS-temadag


MaTIS holdt temadag den 5. april 2017. Dagen var arrangeret i samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og MedCom. Denne dag markerede, at MaTIS-projektet har afleveret de aftalte leverancer. Præsentationer og andet materiale kan findes her.

Det praktiske arrangement blev afviklet i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation/CoLab Plug&Play. Arrangementet bød på skuespil, præsentationer, tegnefilm og quiz (Kahoot) og var velbesøgt. Arrangementets tema var overlevering af en moden national telemedicinsk infrastruktur til understøttelse af deling af data opsamlet hos borgeren i regi af det nationale telemedicinske KOL-initiativ. Således vil Landsdelsprogrammerne arbejde videre med MaTIS-leverancerne. MaTIS-programmet holder stadig åbent; netop med henblik på landsdelsprogrammernes videre arbejde. Temadagen præsenterede tillige udkast til kravspecifikation vedrørende Landsdelsprogrammernes anskaffelse af borgernære telemedicinske løsninger.