Opdateret 18. maj 2017

Tre nye medarbejdere i MedCom

Vi har pr. 1. maj ansat 3 nye medarbejdere


Anders Kristiansen er ansat som teamleder for systemforvaltningsteamet og skal bl.a. varetage den faglige koordinering og daglige planlægning af arbejdet i teamet med systemforvaltning af fællesoffentlige sundheds-it-systemer, bidrage med rådgivning, information, oplysning og uddannelse om informationssikkerhed hos MedCom i samarbejde med systemforvaltningsteamet samt videreføre arbejdet med ISO27001:2013 – herunder bidrage med at gennemføre årshjulet for informationssikkerhed med risikovurderinger, review af politikker, procedurer, kontroller.

Anders kommer fra en tilsvarende stilling i et privat IT firma. Han er 38 år og bosat i Odense.

________________ 


Jesper S. Knudsen er ansat som konsulent i systemforvaltningsteamet, hvor han skal bidrage til teamets opgaveløsning, med særlig fokus på drift og videreudvikling af Sundhedsdatanettet (SDN) med tilhørende støttesystemer samt arbejde med at videreføre systemforvaltningsteamets arbejde med ISO27001:2013 – herunder understøtte revision af politikker, procedurer og vejledninger.

Jesper kommer fra en stilling som IT projektleder i et privat IT firma. Han er 34 år og bor i Odense.

________________


Marianne Broholm
er tilknyttet Praksis-/Labteamet og skal arbejde med laboratorierelaterede opgaver som fx koder, tabeller og statistiske opgørelser samt bistå med udbredelse af laboratorieprojekter og kvalitetssikring af svar og rekvisitioner relateret til laboratorieområdet.

Marianne er udlånt fra OUH i en halvtidsstilling i perioden 1. maj 2017 – 30. april 2018.