Kalender

En lille beskrivelse af vores arrangementer

KKR-digitaliseringsmøde

 • KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S
 • KL og MedCom

MedCom-styregruppe

 • Sundhedsministeriet
 • Sundhedsministeriet og MedCom

FMK-supportforum

 • MedCom, Forskerparken 10, MedCom-Mødelokale C, 5230 Odense M
 • MedCom

Styregruppen for forløbsplaner

 • Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, mødelokale 2.28, 1057 København K
 • Sundhedsministeriet

Profilering af CDA-aftaledeling

 • MedCom, Forskerparken 10, MedCom-Mødelokale C, 5230 Odense M
 • MedCom

FMK-ERFA-møde

 • MedCom, Forskerparken 10, Konferencen, 5230 Odense M
 • MedCom

Telemedicinkortlægningsmøde

 • MedCom, Forskerparken 10, MedCom-Mødelokale C, 5230 Odense M
 • MedCom

PLO/PL-forum/Danske Regioner/MedCom

 • Lægeforeningen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
 • MedCom