Opdateret 22. februar 2016

ReAAL

Baggrund
Den aldrende befolkning i Europa vokser. I de sidste par årtier er andelen af den ældre befolkning steget med 3,7 %. I år 2020 estimerer man, at omkring 25 % af den europæiske befolkning vil være over 65 år(1). Dette kræver en intensiveret indsats for at sikre sundhedsvæsenets bæredygtighed samt bæredygtighed inden for social omsorg, arbejdskraft og livskvalitet for ældre borgere. Programmet "Ambient Assisted Living (AAL) joint program" er et program, hvis formål er at aktivere de ældre borgere og give dem flere aktive år, hvor de ikke er afhængige af plejepersonale. Målet er at øge effektiviteten og bæredygtigheden i forhold til vores omsorgssystemer samt fremme en industri for uafhængig og aktiv aldring i europæiske lande.

Projektet
Projektet "Make it ReAAL" (kaldet ReAAL) er et projekt, som afprøver udveksling af en række AAL-services og applikationer over universAAL platformen. Formålet er at teste om universAAL platformen muliggør lettere udveksling af AAL-applikationer på tværs af landegrænser samt muliggør lettere integration af nye applikationer eller services i et økosystem, der bygget op omkring universAAL.

ReAAL er et internationalt projekt finansieret under EU's 7. rammeprogram. Projektet bygger på UniversAAL-projektet og resultaterne herfra, hvorfor projektet primært har to fokusområder:
- Storskala afprøvning af universAAL-platformen til deling af AAL-teknologier
- Storskala afprøvning af udvalgte AAL-services og applikationer

Afprøvningen sker med over 5.000 brugere fordelt på 13 forskellige pilotsteder, som er fra 8 forskellige lande: Danmark, Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Frankrig, Grækenland og Slovenien.

På baggrund af universAAL-projektet og universAAL-platformen har ReAAL til formål at demonstrere fordelene ved brug af åbne og fleksible ICT-løsninger som grundlag for fleksibel og personaliseret levering af teknologier på tværs af Europa. Derudover er formålet at undersøge, hvorledes disse løsninger kan være med til at støtte en uafhængig og aktiv livsstil for ældre borgere. Ydermere vil projektet bidrage til "Action Group C2", som er et europæisk partnerskab, der arbejder med aktiv og sund aldring (EIP-AHA http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing).

Partnerskab
MedCom deltager i ReAAL-projektet som en partner sammen med Odense Kommune. MedCom står for koordinationen af de mange pilotsteder, hvor afprøvningen finder sted, som arbejdspakkeleder for arbejdspakken omhandlende pilot implementering. Derudover bidrager MedCom også til projektet i flere andre arbejdsgrupper.
I Danmark er Odense Kommune også projektpartner. Odense Kommune repræsenterer det pilotsted, som i ReAAL-projektet i Danmark, skal afprøve universAAL-platformen og 3 applikationer.

Make it ReAAL startede den 16. januar 2013. Det samlede budget for projektet er 10.976.954 mio. euro, af hvilke Europa Kommissionen bidrager med 4.994.000 mio. euro. Projektet har en løbetid på 42 måneder og afsluttes derfor 16. juli 2016. Indenfor denne tidsramme er målet at arbejde med de nævnte fokusområder med henblik på at bidrage til AAL-markedet samt bidrage til en mere uafhængig og aktiv livsstil for den ældre del af befolkningen.