Opdateret 5. januar 2017

Organisation

MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

MedCom ledes af en styregruppe, hvor Sundhedsministeriet varetager formandsposten. KL og Danske Regioner varetager begge en næstformandspost. Se MedComs styregruppe her.

MedComs daglige ledelse varetages af en ledergruppe på 2 personer:

•  Direktør Lars Hulbæk
•  Chefkonsulent Jan Petersen

Ledergruppen varetager i det daglige den overordnede strategiske, personalerelaterede og økonomiske ledelse samt ekstern kommunikation.

Hertil kommer en udvidet ledergruppe på 7 personer, der har fokus på strategiske faglige spørgsmål. Herunder koordinering af den aktuelle projektportefølje og MedComs basisopgaver samt repræsentation i nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Udvidet ledergruppe består af:

•  Direktør Lars Hulbæk: MedComs styregruppe og den National Bestyrelse for Sundheds IT
•  Chefkonsulent Jan Petersen: Koordinator for Administrativt team, Telemedicin team og Internationalt team
•  Chefkonsulent Dorthe Skou Lassen: Koordinator for kommuneteam
•  Chefkonsulent Tove Lehrmann: Koordinator for Praksis/Laboratorieteam
•  Konsulent Alice Kristensen: Koordinator for FMK-team
•  Chefkonsulent Michael Johansen: Koordinator for Standardteam
•  Chefkonsulent Jens Rahbek Nørgaard: Koordinator for Systemforvaltningsteam