Opdateret 30. november 2016

Laboratorieforkortelser

Her findes en oversigt over den to- eller trecifrede forkortelse som angiver det enkelte laboratoriums lokale analysekodetabel. Forkortelsen anvendes i det enkelte analyseresultat til angivelse af det laboratorium som er ansvarlig for kodelisten.
Laboratorier der ikke er opført på listen kan få koder ved henvendelse til MedCom.

Download: Laboratorieforkortelser.xls

Listen er opdateret den 7. november 2016.

Hvis man ønsker at blive adviseret, når der er opdateringer til listen, kan man tilmelde sig en mail-liste ved at kontakte Iben Søgaard, ibs@medcom.dk