Opdateret 31. maj 2016

Psykologer - henvisningskoder

Ved udfyldelse af elektronisk henvisning til psykolog skal der angives en henvisningsårsag. Disse oplysninger angives i kodet form og de i dag gældende koder kan downloades herfra.

Oplysningerne er analog med dem som står på forsiden af den aktuelt gældende papirhenvisningsblanket.

Download som excel: psykkoder.xls eller som semikolonsepareret: psykkoder.csv

Opdateret pr. 01.04.2011 med ny henvisningsårsag 11.