Specialekoder

Oversigt over de forskellige specialekoder for praksisspecialer, opdateret 20.12.2010.


Oversigt over de forskellige specialekoder for sygehusspecialer, opdateret oktober 2013

Opdateret 31. maj 2016