Specialekoder

Oversigt over de forskellige specialekoder for praksisspecialer, opdateret 20.12.2010.
Oversigt over de forskellige specialekoder (CSV) for praksisspecialer, opdateret 20.12.2010.


Oversigt over de forskellige specialekoder for sygehusspecialer, opdateret oktober 2013

Opdateret 4. oktober 2016