Opdateret 3. januar 2017

Specialekoder

Oversigt over de forskellige specialekoder for praksisspecialer, opdateret 03.01.2017.
Oversigt over de forskellige specialekoder (CSV) for praksisspecialer, opdateret 03.01.2017.


Oversigt over de forskellige specialekoder for sygehusspecialer, opdateret oktober 2013