Opdateret 11. juli 2016

SOR-udtræk

SOR: Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister er gået i luften den 3. april 2009 og erstatter Partnerskabstabellen, som så ikke længere opdateres med nye lokationsnumre.

Adgang til SOR kan kun ske via Sundhedsdatanettet. Da ikke alle leverandører og brugere har denne adgang. tilbyder Sundhedsstyrelsen et totaludtræk fra SOR, som man kan hente på denne adresse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Download af SOR-udtræk

Anmodning om rettelser til SOR og lignende sendes til følgende postkasse: sorpost@ssi.dk