Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter.

ANTILOPE er et tematisk netværk finansieret af EU-kommissionen. Netværket består af organisationer inden for Europa, som støtter op om anvendelse og test af eksisterende standarder og specifikationer, som understøtter interoperabilitet inden for sundheds-it.

Antilope bygger videre på resultaterne og anbefalingerne fra HITCH-projektet og har til formål at promovere og fremme brugen af testguidelines og testværktøjer samt anerkendte profiler og standarder (på baggrund af Kommissionens eHealth European Interoperability Framework) på europæisk og nationalt niveau. Dette bliver opnået ved at udarbejde dokumentation og undervisningsmateriale, som skal bruges til at udbrede projektets resultater.

Udbredelsen sker ved, at lokale partnere arrangerer en række møder rundt om i Europa i løbet af 2014. Der vil i alt blive afholdt 10 møder eller "summits", som de bliver kaldt på engelsk. Det første møde finder sted i Odense den 21. januar 2014. Dette møde henvender sig til de nordiske og baltiske lande. Læs mere om denne event på Antilopes hjemmeside: http://www.antilope-project.eu/.

Møderne er forbeholdt lokale eksperter og beslutningstagere, som vil blive præsenteret for undervisningsmaterialet og opfordret til at implementere Antilopes anbefalinger om interoperabilitet inden for sundheds-it. Feedback fra møderne bliver dokumenteret og brugt til at forbedre Antilope's resultater.

Antilope består af 23 partnere fra 13 lande. De 23 partnere inkluderer standardiseringsorganisationer, nationale og regionale sundhedsmyndigheder, kompetececentre og andre relevante organisationer. Læs mere om de enkelte partnere på Antilope's officielle hjemmeside.

Antilope startede i februar 2013 og har en løbetid på 23 måneder. Projektet har et budget på €998.998. MedCom er den overordnede koordinator på projektet. 

Kontakt:
Ib Johansen, ijo@medcom.dk
Mie H. Matthiesen, mhm@medcom.dk