Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter.

universAAL var et såkaldt platform-projekt indenfor Ambient Asstisted Living (AAL), i Danmark bedre kendt som velfærdsteknologi.

Projektet samlede 5 tidligere AAL platforme til én fælleseuropæisk løsning, hvori fremtidens velfærdsteknologiske løsninger kan udvikles, findes og anskaffes. Projektets resultater henvender sig dermed blandt andre til udviklere, sundhedsprofessionelle brugere og indkøbere, såvel som endelige slutbrugere af velfærdsteknologiske løsninger.

universAAL handlede i høj grad om intraoperabillitet imellem de AAL løsninger, der findes på det europæiske såvel som internationale marked for velfærdsteknologi.

Projektet udviklede blandt andet en arbejdsplads for udviklere af sådanne AAL løsninger, et område for indkøbere, og en platform hvor brugere (offentlige og private) kan købe og downloade velfærdsteknologiske løsninger og services.

Ydermere stod projektet, som en af flere parter, bag oprettelsen af en stort anlagt AAL forening, den såkaldte AAL Open Association AALOA.

Region Syddanmark var projektpartner (MedCom var udførende) og repræsenterede primært projektets slutbrugere som for eksempel kunne være sygeplejersker, læger, indkøbsansvarlige, pårørende og borgere. Derudover havde Regionen i projektet blandt andet ansvar for slutbrugerevaluering og validering af projektets arbejde såvel som udbredelsesaktiviteter.

Projektet var finansieret af det syvende rammeprogram, FP7 indenfor området ICT & Ageing. Det samlede EU budget for projektet var 10,5 millioner euro. Projektet løb fra 2010 til 2014.