Opdateret 17. august 2017

Alle publikationer alfabetisk

Advisudveksling mellem sygehus og kommune, september 2003

Den direkte vej til patologisvar - Patobanken

Den elektroniske korrespondancemeddelelse, oktober 2005

Den elektroniske korrespondancemeddelelse - en vejledning til kommunerne, maj 2009

Den gode e-mail konsultation, november 2002

Den gode henvisning til genoptræning - guide, revideret version, juni 2010

Den gode korrespondance kan erstatte tidskrævende telefonsamtaler og brevveksling, september 2003

Den gode teledermatologiske konsultation, juli 2003

Den gode telesår-konsultation - Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling, marts 2011

Den ældre medicinske patient, maj 2011

Digital kommunikation mellem hjemmesygepleje, apotek og praktiserende læger, december 2009

Dosisdispensering, Standarden for det elektroniske doseringskort, marts 2003

E-Journal - Patienternes kliniske data fra sygehuse, november 2011

Elektronisk afregning til Sygesikringen, september 2002

Elektronisk kommunikation mellem sygehusafdelinger, august 2005

Elektronisk kommunikation til gavn for kvaliteten, maj 2004

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation, 2004

Elektronisk varsling om færdigbehandling, september 2003

Elektroniske LÆ-blanketter

En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over en borgers aktuelle medicinering, august 2011

Et dansk sundhedsdatanet på 2 år, december 1996

Evaluering af ABT-projekt: Pilotafprøvning af videotolkning i almen praksis, august 2011

Evaluering af EDI-projekt mellem Roskilde Amt & Skovbo Kommune, november 2002 

Evaluering af Sygehus-Kommune XML-projektet, juni 2006

Evaluering af Teletolkeprojektet - Implementering af et telemedicinsk redskab på danske hospitaler, april 2013

Faglig guide til de fire nye hjemmepleje-sygehusstandarder, juni 2013

Fremtidens sundhedskommunikation, december 2001

Fælles Kroniker Data - en styrke for det tværsektorielle samarbejde, februar 2012

Fælles Sprog III - den korte version, forår 2017

Fælles Sprog III - Erfaringsopsamling efter pilotfasen, juni 2017

Fælles Sprog III - Her kan du søge hjælp, forår 2017

Gode råd ved afholdelse af videomøder, august 2011

Guide for hjemmepleje-sygehusstandarder, juni 2013

Guide til de gode laboratorierekvisitioner, november 2002

Guide til de gode laboratoriesvar, november 2002

Guide til den gode epikrise, maj 2000

Guide til den gode henvisning, september 2002

Henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter, april 2011

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer, oktober 2013

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer, april 2008

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer, januar 2009

Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse, august 2005

Introduktion til det internetbaserede Sundhedsdatanet, september 2004

Klinisk arbejde og elektronisk kommunikation, juni 1998

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, maj 2012

Kom godt i gang - Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelselstilbud

Kom godt i gang med edb og EDI i fysioterapipraksis, marts 2000

Kom godt i gang med edb og EDI i lægepraksis, februar 1999

Laboratoriemedicin - den elektroniske hverdag, marts 2008

Laboratoriemedicin - den elektroniske hverdag - WebQuality

MaTIS- Guide til telemedicinsk infrastruktur, april 2017

MaTIS - Modning af Telemedicinsk Infrastruktur, april 2017

MedCom - Det danske sundhedsdatanet 1994-2014, maj 2014

MedCom - det danske sundhedsdatanet frem mod år 2000, marts 1998

MedCom - kort fortalt, august 2016

MedCom - MedCom International, november 2008

MedCom 15 år - Statusrapport Medom 6, december 2009

Med10 - Arbejdsprogram for 2016-2017, juni 2016

MedCom9 - Sådan gik det, december 2015

MedCom8 - Sådan gik det, december 2013

MedCom8 - Udbredelse og teknologisk fremtidssikring 2012-2013, marts 2012

MedCom 7 - Laboratoriemedicin. Projektoversigt 2010-2011, april 2010

MedCom 7 - Projektoversigt 2010-2011, maj 2010

MedCom 7 - Projektplaner 2010-2011, maj 2010

MedCom IV - Status, planer og projekter, oktober 2003

MedCom IV - sådan gik det, december 2005

MedCom og sundhed.dk - to sider af samme sag, november 2004

MedCom2 på tryk, december 1999

MedCom7-projektstatus 2010-2011, december 2011

Notat om brug af videokonference i kommuner, april 2012

Nyt om it fra MedCom på praksis-/laboratorieområdet i 2017, juli 2017

Omsorgssektoren på sundhedsdatanettet, oktober 2000

Patologi - WebReq, oktober 2009

Rapport om projektet "Det elektroniske doseringskort", april 2003

Statusrapport, MedCom 5 - På tærsklen til en ny tids sundheds-it, december 2007

Sundhedskommunikation via internet - web-opslag, august 2001

Sådan bliver kommunen koblet op på sundhedsdatanettet, september 2003

TeleMed, december 1999

Telemedicin - danske erfaringer og projekter, september 2010

Telemedicin - et vigtigt værktøj for fremtidens sundhedssektor, december 2005

Telemedicin i praktisk anvendelse, december 2006

Telemedicin og sundhedsdatanettet, 2004

Telemedicinsk sårvurdering. Resultater, gevinster og anbefalinger, 2016

Telepsykiatri via video - Evaluering af spydspidsafprøvning, februar 2014

Teletolkning - når sproget er en barriere, marts 2010

Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP), april 2016

Trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser, april 2016/juli 2017

Udredning om Telemedicin, april 2010

VDX - En videoservice på sundhedsdatanettet, september 2014

Velkommen til Henvisningshotellet, juni 2012

WebPatient - Afgiv svar på undersøgelser hjemmefra, marts 2017

WebPatient for sundhedsfaglige, april 2017

WebQuality - WebReq, oktober 2009

WebReq - kom godt i gang, juli 2007 

Årsberetning 2009 - MedComs Internationale projekter og aktiviteter

Årsberetning 2010 - MedComs Internationale projekter og aktiviteter