Opdateret 13. januar 2017

Videoknudepunktet (VDX)

Behov for hjælp?
I nedenstående kan du overordnet læse om, hvor du kan få hjælp, hvilken form for hjælp, og hvem der kan få hjælp i relation til videoknudepunktet (VDX).

First level support
Generelle brugerspørgsmål om video varetages lokalt efter lokale aftaler i kommuner og regioner. Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • Problemer med eksempelvis manglende lyd og billede
  • Generelle brugerspørgsmål til video

Second level support
Second level support ydes til lokale it-afdelinger i kommuner og regioner. Second level support for VDX er eksempelvis:

  • Møderummet svarer ikke
  • Der er serverfejl
  • Der er problemer, som ikke umiddelbart kan udbredes lokalt

Second level support-henvendelser kan ske til:

TDC
Døgnbemandet SPOC
Tlf. 4435 8008

Ved enhver henvendelse, skal "VDX" oplyses som reference. 

I SPOC visiteres henvendelsen. Du vil få besked, hvis henvendelsen ikke ligger inden for kontrakten om VDX.

Driftsstatus
Ved eventuelle driftsproblemer kan man tjekke VDX's driftsstatus i administrationssystemet Synergy SKY:
http://synergy.vdx.dsdn.dk/Web/Logon/LogonPortal.aspx?ReturnUrl=%2fWeb

Vær opmærksom på, at det kun er registrerede administratorer fra kommuner og regioner, som har adgang. Adgang kræver login. 

Behov for anden hjælp?
Systemforvaltning af VDX varetages af MedCom. Hvis du derfor har behov for anden hjælp eller har spørgsmål til VDX, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Peder Illum
Mobil: 2926 3654

Per Abildgaard
Mobil: 5153 9376

Mail. vdx@medcom.dk

Du kan læse mere her.