Opdateret 24. marts 2017

Tandlæger - e-kommunikation

Baggrund

I seneste overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) skal tandlægerne have et IT journalsystem, der kan anvende MedCom standarderne til kommunikation af elektroniske patientdata kapitel 6 §24.

Praktiserende tandlæger har hidtil ikke haft teknisk mulighed for at kunne anvende MedCom standarder til kommunikation med bl.a. hospitaler, laboratorier, kommuner og andre tandlægeklinikker. 

Tandlægesystemerne på markedet har nu integreret IT løsningen ”EDI-portalen” som kan håndtere relevante MedCom standarder til kommunikation i tandlægeklinikker.

Dette betyder at alle praktiserende tandlæger kan:

Sende elektroniske

 • Henvisninger til Sygehuse og andre tandlægeklinikker (REF01)
 • Henvisninger til Billeddiagnostiske undersøgelser, Røntgen (REF02)
 • Rekvirere laboratorieundersøgelser til patologi og mikrobiologi via WebReq
 • Afregne elektronisk med regioner (RUC03)
 • Korrespondancemeddelelser (DIS91)
 • Journaler i PDF format
 • Billedfiler (BIN01)
 • Kvitteringer (CTL02, CTL03)

Modtage elektroniske

 • Epikriser (DIS01, DIS02)
 • Billeddiagnostiske epikriser (DIS05)
 • Bookingsvar (DIS13)
 • Korrespondancemeddelelse (DIS91)
 • Laboratoriesvar (RPT02, RPT03/04)
 • Journaler i PDF format
 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)


Projektet - datakonsulent

Alle tandlæger har nu anskaffet løsningen. Til at understøtte ibrugtagning af denne, tilbyder MedCom nu instruktion og startup hjælp direkte i den enkelte tandlægepraksis i form af besøg af MedComs  tandlæge-datakonsulent. Tilbuddet er gratis for tandlægepraksis.

Formålet er at understøtte implementeringen af EDI-portalen, så alle praktiserende tandlæger kan kommunikere elektronisk med øvrige parter i sundhedsvæsenet ved brug af relevante standarder.

Involverede i projektet

MedCom, MedComs styregruppe, RLTN, Dansk Tandlægeforening, Tandlægesystemerne, Nasure, Regionernes MedCom kontaktpersoner, Kommuner.

Mål

Mindst 80 % af alle tandlægepraksis kan anvende og anvender EDI portalen til daglig kommunikation med eksterne sundhedsfaglige parter og anvender dette som væsentligste kommunikationsform.

At kommunikationsstrømme mellem kommuner, Børne-unge tandplejen og private tandlæger afdækkes og pilotforsøg med elektronisk kommunikation etableres.

Løsning

EDI portalen implementeres i tandlægepraksis til generel brug i kommunikationen mellem private tandlægepraksis og deres sundhedsfaglige samarbejdsparter.  

Der oprettes en funktion som tandlæge-datakonsulent i MedCom, til varetagelse af implementeringshjælp hos den enkelte tandlægepraksis, gennem on-site besøg, afholdelse af lokale kurser, understøttelse af regionale aktiviteter.