Opdateret 21. juni 2017

Telemedicinsk kortlægning

Initiativet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over, hvilke telemedicinske teknologier der anvendes hvor og i hvilket omfang.

Et sådant nationalt overblik vil give mulighed for, at organisationer, der ønsker at implementere telemedicin, kan drage nytte af allerede eksisterende erfaringer og viden. Initiativet er forankret i den nationale handlingsplan vedr. udbredelse af telemedicin, hvor det fremgår, at MedCom skal skabe et overblik over anvendelsen af telemedicinsk teknologi ved årligt at indsamle og publicere oversigt over udbredelse af telemedicin i sundhedsvæsenet.

Der er indenfor de sidste 3 år foretaget flere kortlægninger af telemedicinske initiativer i Danmark, der udgør et godt fundament for det fremadrettede arbejde med det nationale overblik:

  • MedCom foretog en kortlægning for ABT-fonden i 2010
  • RSI foretog en kortlægning af regional telemedicin i 2011
  • NSI (nu Sundhedsdatastyrelsen) foretog en kortlægning af tværsektoriel telemedicin i regi af Det Rådgivende Udvalg vedr. Telemedicin i foråret 2012
  • KL foretog en kortlægning af kommunal telesundhed i efteråret 2012

På denne baggrund har MedComs styregruppe besluttet, at

  • kortlægningsarbejdet forankres i en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Sundhedsdatastyrelsen, KL, RSI og relevante forskningsmiljøer under MedComs projektledelse
  • der med afsæt i de eksisterende og igangværende kortlægninger fastlægges få, men centrale parametre med henblik på at kategorisere nuværende og fremtidige telemedicinske aktiviteter i Danmark
  • kortlægningen løbende opdateres via en proaktiv og opsøgende indsats fra MedCom
  • kortlægningen står til rådighed for alle interesserede mod tydelig kildeangivelse
  • kortlægning og redegørelse udarbejdes første gang i december 2013

Det telemedicinske landkort opbygges løbende, men tilstræbes opdateret en gang årligt. Næste opdatering gennemføres i 3. kvartal 2017.

Det telemedicinske landkort er et supplement til KL's velfærdsteknologiske landkort, som du kan læse mere om her.

Har du spørgsmål til det telemedicinske landkort, er du velkommen til at sende en mail til tml@medcom.dk

Se det telemedicinske landkort her