Opdateret 26. juni 2017

Aktiviteter og milepæle i nuværende fase

Fase II (Q3 og Q4 2016 samt Q1 2017)

Leverancer i fase II:

 • Testforløb med lægesystemleverandører, som skal deltage i pilotafprøvning
  - Udeståender ift. DDB 1.0-rammestandarden
  - Kald mod ny blanketserver (eksisterende LÆ-webservice)
  - Anvendelse af SOSI ID-kort til autorisering af forbindelser til blanketserver
  - Kald mod ny blanketserver
 • Pilotafprøvning af F&P-attester
  - Detailplanlægning i gang (F&P-arbejdsgruppen)
  - Erfaringsopsamling mhp. det videre udviklingsarbejde (opdatering af standarder, håndtering af kald mod flere blanketservere)
 • Dokumentation af opdateret webservice-standard (Den Gode Blanketservice)
  - Baseret på Den Gode LÆ-Service
  - Understøttelse af nye scenarier for blanketkommunikation
  - Understøttelse af relevant godkendelses- og sikkerhedsniveau
 • Oplæg til opdateret DDB-standard
 • Oplæg til håndtering af relevant funktionalitet (fx administrative felter og billedredigering)

Milepæle i fase II:
M4: Testforløb gennemført (oktober 2016)
M5: Pilotafprøvning igangsat (november 2016)
M6: Webservice dokumenteret (januar 2017)
M7: Pilotafprøvning gennemført (januar 2017)