Opdateret 7. februar 2017

Aktiviteter og milepæleMilepæle: 

  • Mock up
  • Kørende prototype
  • Teknisk løsning er beskrevet, godkendt og dokumenteret
  • Front-end til patienten er programmeret og testet
  • 1 lægesystem er programmeret og testet
  • Pilotdrift går i gang
  • Evaluering igangsættes