Opdateret 20. september 2016

Projektorganisation

Partnere

  • Praktiserende læger – PLO
  • Lægepraksissystemleverandører - PL-forum
  • Patienter - patientforeninger
  • Sundhedsministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danske Regioner

Projektorganisation
I regi af Sundhedsministeriet etableres en styregruppe for projektet.

Styregruppen nedsætter en række arbejdsgrupper til gennemførelse af pilotafprøvningen. 

MedCom er projektleder for it-projektet.