Opdateret 17. februar 2017

Kortlægningsgruppe for psykiatri- og socialområdet

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/præsentationer
2.          
1. 07.12.16 10.00-15.00 MedCom Indk.071216

Ref.071216
PP.071216