Opdateret 24. april 2017

Kortlægningsgruppe for psykiatri- og socialområdet

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/præsentationer
5. 01.11.17 10.00-15.00 MedCom    
4. 16.08.17 10.00-12.00 Video    
3. 21.06.17 10.00-11.30 Video    
2. 19.04.17 10.00-15.00 MedCom Indk.190417  Ref.190417
PP.190417
1. 07.12.16 10.00-15.00 MedCom Indk.071216

Ref.071216
PP.071216