Opdateret 13. juni 2017

Styregruppen for forløbsplaner

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/præsentationer
11. 26.09.17 14.30-16.30 Sundhedsministeriet, Kbh.     
10. 22.08.17 13.00-15.00 Sundhedsministeriet, Kbh.    
9. 13.06.17 13.00-15.00 Sundhedsministeriet, Kbh. Indk.130617
Leveranceplan
Risikolog
Evaluering interessenter
 
8. 16.05.17 13.00-15.00 Sundhedsministeriet, Kbh. Indk.160517
Interviewguide patienter
Interviewguide læger
Plan diabetes
Leveranceplan
Risikolog
Ref.160517
7. 18.04.17 13.00-14.30 Sundhedsministeriet, Kbh. Indk.180417
Leveranceoversigt
Risikolog
Udbredelse
Ref.180417
6. 07.03.17 13.00-14.30 Sundhedsministeriet, Kbh. Indk.070317
Ref.030217
Leveranceplan
Risikolog
Ref.070317
PP.070317
5. 03.02.17 13.00-14.30 Sundhedsministeriet, Kbh. Indk.030217
Leveranceplan
Risikolog
Ref.030217
PP.030217
4. 10.01.17  13.00-14.30 Sundhedsministeriet, Kbh.  Indk.100117
PID
Leveranceplan
Risikolog
Kommissorium

 

Ref.100117

3. 29.11.16 12.00-13.30 Sundhedsministeriet, Kbh. Indk.291116
Leveranceplan
Guide databehandleraftaler
Risikolog
Ref.291116
2. 01.11.16 13.00-14.30 Sundheds- og Ældreministeriet, Kbh.

Indk.011116
PID
Leveranceplan
Risikolog

Ref.011116
PP.011116
1. 04.10.16 09.00-10.30 Sundheds- og Ældreministeriet, Kbh.

Indk.041016
Forståelsespapir
Lokal løsning
Teknisk løsning
Organisering
Risikolog

Referat.041016
PP_041016