Opdateret 9. maj 2017

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis

Baggrund
Projektet er bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet som led i regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Hvad går projektet ud på?
WebPatient udbredes og videreudvikles over en 3-årig periode som elektronisk PRO-system i almen praksis.

Systemet stilles frit til rådighed for praktiserende læger, der ønsker at anvende WebPatient i WebReq.

WebPatient er et tillægsmodul, der er fuldt integreret i laboratorierekvireringssystemet (WebReq), som i dag anvendes af 99 % i almen praksis.

Udbredelsen af WebPatient vil gør det let for almen praksis digitalt at bestille og modtage hjemmemonitoreringer i deres nuværende digitale arbejdsgang i brug af WebReq.

Læs mere om projektet her.

Skemaer i WebPatient (pr. 4. januar 2017)
Følgende skemaer kan praksis rekvirere elektronisk af patienter via WebPatient:

  • Hjemmeblodtryksmålinger
  • Angst-, Stress- og Depressionsskemaer
  • Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS)
  • Blodsukkerprofil
  • Vægtkontrol
  • Væske-/vandladningsskema
  • Peakflow

- og flere vil komme til.

Vejledninger, hjælp og brug
Find vejledning og hjælp til brug af WebPatient her.

Se statistik og månedlig brug af WebPatient her.