Opdateret 26. juni 2017

Projektmonitorering

Projektmonitoreringen giver et hurtigt overblik med status og væsentlige projektparametre for MedCom10-projekterne og opdateres i forbindelse med møder i MedComs styregruppe og MC10-koordineringsgruppen. Yderligere information om de enkelte projekter findes her.

Projekter

MedComs basisaktiviteter
Tværsektoriel udbredelse

Standarder, test og certificering

Systemforvaltning

Internationale aktiviteter