Den nationale prompttabel er opdateret til version 271

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 271. Tabellen findes her

Opdateret 17. marts 2017