Den nationale prompttabel er opdateret til version 276

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 276. Tabellen findes her

Opdateret 24. april 2017