Den nationale prompttabel er opdateret til version 277

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 277. Tabellen findes her

Opdateret 28. april 2017