Den nationale prompttabel er opdateret til version 278

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 278. Tabellen findes her

Opdateret 9. maj 2017