Den nationale prompttabel er opdateret til version 283

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 283. Tabellen findes her

Opdateret 7. august 2017