Opdateret 3. maj 2017

Standarder

Uddrag fra MedComs standardkatalog
(Uddrag fra MedComs standardkatalog)

MedComs standarder omfatter:

  • De gode EDI-breve til brug for meddelelsesbaseret dataudveksling
  • De gode XML-breve til brug for meddelelses- eller online-baseret dataudveksling
  • HL7-standarder (CDA) til brug for Personal Health Monitoring Report (PHMR) og Questionnaire Form Definition Document (QFDD) og Questionnaire Response Document (QRD) til patientrapporterede oplysninger (PRO)
  • Den dynamiske blanket til brug for udvikling af integrerede elektroniske blanketter uden samtidig tilpasning af alle IT-systemer
  • FNUX-formatet til brug for udveksling af elektroniske journaler mellem it-systemer i praksissektoren

Testcenter
Fælles dokumentation af standarder, ledsaget af leverandørtest og -certificering, er en forudsætning for at sikre en landsdækkende ensartet sundhedsfaglig og teknisk implementering af elektronisk kommunikation. Læs mere om testcentret her.