Opdateret 4. september 2016

20 Den gode receptfornyelse

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført.

Den gode receptfornyelse:
R6031W 

Download testeksempler.