Opdateret 8. november 2016

Kvalitetsstyring

Baggrund
MedCom har i over 20 år testet og certificeret it-leverandørers implementering af MedCom-standarder/profiler.

I 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem (KSS) indenfor test og certificering af it-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Beslutningen blev forårsaget af behov for at afhjælpe håndtering af følgende problemstillinger:

  • Øget anvendelse af MedComs standarder
  • Øget test-/certificeringsaktivitet
  • Mere professionel, ensartet, transparent håndtering fra MedComs side
  • Fokus på sikring af korrekt dataoverførsel
  • Minimering af procesfejl med fokus på løbende forbedringer

Den 15. juni 2016 blev systemet frigivet til drift i MedComs "produktion". De første erfaringer var positive, og MedComs konsulenter har taget rigtig godt imod det nye kvalitetsstyringssystem.

Det er MedComs ambition, at kvalitetsstyringssystemet certificeres af et anerkendt certificeringsorgan indenfor ISO 9001:2015-kvalitetsledelsessystemer. Der er i denne forbindelse indledt et samarbejde med en ekstern certificeringsorganisation, DNV GL Business Assurance Denmark A/S, som i august 2016 gennemførte en screening af MedComs kvalitetsstyringssystem. På baggrund af dette bliver der nu foretaget tilretninger i styringsdokumenterne og udarbejdet nye processer for at kunne leve op til samtlige ISO-krav.

Overblik - projektforløb, tidsplan og status

MedComs KSS - definition, principper og struktur
Kvalitet hos MedCom = evnen til at opfylde kundens krav eller forventninger

Hovedprincip = PDCA-cirkel:

KSS-struktur = 3 niveauer