FMK i praksis

Der udarbejdes 1 gang månedligt statistik over udbredelse af FMK hos alment praktiserende læger og speciallæger.

På denne side kan du se 2 forskellige statistikker.

  • FMK-udbredelse
    Viser antallet af almen- og speciallægepraksis, som teknisk er på FMK

  • FMK-anvendelse
    Med udgangspunkt i tilgængelige opgørelser over brugen af FMK i almen praksis er der udviklet en ny indikator, der måler på praktiserende lægers brug af ajourføringsknappen i forhold til antallet af ændringer i en patients medicinering. Indikatoren er dermed defineret som "Antal ajourføringer" / "Antal FMK-konsultationer".

Ajourføring forstås som lægens tryk på knappen "ajourfør medicinkort" i lægens lokale FMK-version.

En FMK-konsultation forstås som en eller flere af nedenstående handlinger af den praktiserende læge i FMK:

- "Opret lægemiddelordination"
- "Pausering af lægemiddelordination"
- "Ophæv pausering af lægemiddelordination"
- "Opdater lægemiddelordination"
- "Seponer lægemiddelordination"
- "Afseponer lægemiddelordination"

Indikatoren er dermed et udtryk for, hvor ofte en FMK-konsultation samtidig medfører et tryk på ajourføringsknappen og dermed en besked til næste anvender af FMK-oplysninger, fx den kommunale hjemmepleje om, at oplysningerne er ajourførte.

Indikatoren kan opgøres både for det totale antal patienter og for den patientgruppe i almen praksis, som får medicinen administreret af kommunen.

Opdateret 30. juni 2016