LÆ-blanket

Oversigt over kommuner, der sender og modtager elektroniske LÆ-blanketter
Skemaet viser antal elektronisk sendte anmodningsblanketter af typen LÆ 115, 121, 131, 141, 221, 231, 265 og 285 fra de enkelte kommuner. Procentangivelsen i sidste kolonne angiver, hvor stor en andel af denne type LÆ-anmodninger, kommunen i den seneste måned har sendt elektronisk. Dette baseret på et skøn udfra kommunernes indbyggertal.

Pr. december 2012 er myndighedsansvaret for barselsdagpenge fra kommunerne overgået til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kommunikerer LÆ231 og LÆ235 med lægepraksis på samme måde som kommunerne.

Se skemaet her.

 

Se øvrig statistik over LÆ-blanketkommunikationen her.

Opdateret 6. oktober 2016