Opdateret 25. april 2017

SDN-trafikstatistik

Hver dag opgøres den trafik, der passerer sundhedsdatanettets knudepunkt. Oplysningerne offentliggøres for brugere af SDN på http://trafikinfo.sdnprov.netic.dk 


Login og password udleveres ved henvendelse til Peder Illum på mobil 2926 3654 eller pi@medcom.dk

Tilsluttede parter
Oversigt over alle tilsluttede parter kan downloades her

SDN top 20

 


Månedsstatistik