Opdateret 4. juli 2017

Tilbagesvar

Status pr. 03.07.2017

Lægesystemer

Systemnavn Total Antal kørende
CGM XMO 843 792
ClinicCare Læge 40 1
EG Clinea 723 700
Ganglion/GangView 153 139
MEDWIN 92 0
MultiMed Web 80 74
MyClinic 56 0
NOVAX 498 147
PLC A-Data 292 250
WEB-Praxis 11 0

Laboratoriesystemer

Systemnavn Total Antal kørende
ADBakt 6 0
BCC lab 8 0
Blodflödet 1 0
CGI 17 0
LABKA II 3 1
MADS 10 0
ML-sys 1 0
Prosang 4 0
SunQuest 2 0