Opdateret 19. december 2016

Drift

SDN - drift og servicemål

Servicemål
Servicemål for det centrale SDN er 99,9 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Driftsrapporter
TDC NetDesign A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus
Via følgende links har du mulighed for at følge driftsstatus på både det centrale SDN og på alle SDN-tilslutninger.

Servicevinduer
Almindelige servicevinduer kan planlægges op til 12 gange årligt på den første tirsdag i hver måned i tidsrummet 00.00-06.00 (alle dage), og systemet må samlet set maksimalt være nedlukket i 3 timer.

Servicevinduer kan aftales på andre tidspunkter, såfremt MedCom godkender dette.

Organisationer på SDN adviseres og informeres af SDN-leverandøren.

Support
Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Monitorering af anvendelse
Du kan følge anvendelsen af SDN via følgende link (http://medcom.dk/statistik/sdn-trafik).

Her kan du finde opgørelser for den trafik, der passerer SDN's knudepunkt (kræver login), oversigt over tilsluttede parter samt månedsstatistik.