Opdateret 20. december 2016

Videoknudepunktet (VDX)

VDX er en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, som kan bruges til videomøder på tværs af sundhedssektorens parter. VDX blev etableret i 2009 som en del af ABT-fondsprojektet ”national implementering af teletolkning”.

Efter projektets afslutning besluttede MedComs styregruppe at videreføre VDX som en national og fælles infrastruktur og som del af Sundhedsdatanettet (SDN).

Formålet med VDX er at:

  • Give adgang til virtuelle møderum til flerpartskonferencer (MCU)
  • Skabe brobygning mellem lokale/regionale og kommercielle videoinfrastrukturer og dette baseret på gængse videostandarder
  • Understøtte videokommunikation med små organisationer med begrænset behov for videokonference
  • Understøtte andre aktører, der vil hurtigt i gang - men med henblik på senere etablering af egen lokal infrastruktur
  • Levere en fælles national videoadressebog og en fælles national anvendelsesstatistik
  • Levere online-overvågning af videoinfrastrukturens driftssituation og kapacitetsudnyttelse

VDX understøtter i sin nuværende form de væsentligste videoplatforme, der er på markedet i dag. Herunder:

  • Traditionel videokonference (H.323/SIP) fra Cisco, Polycom, Lifesize m.m.
  • Microsoft Lync 2010, 2013 og Lync Online (SIP/H.264 SVC)
  • Browserbaseret kommunikation: Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Økonomifakta
VDX finansieres via SDN.

Systemfakta
MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for VDX. VDX er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI).

Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe.

I tilknytning til VDX er der nedsat en brugergruppe, der ser på forretningsbehov for tværsektoriel videounderstøttelse samt bidrager til at sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling. 

Driftsfakta
Driften af VDX varetages p.t. af NetDesign efter gennemført offentligt EU-udbud. 

Kontrakten med TDC NetDesign er indgået pr. 1. september 2016.