Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Arbejdsmarkedsområdet

MedCom gør det muligt at kommunikere LÆ-blanketter elektronisk med praktiserende læger, fx i sager om førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, revalidering, merudgiftsydelse, medicintilskud eller hjælpemidler, hvor kommunen har brug for oplysninger fra lægen for at vurdere sagen.

Løsninger på vej

Løsninger i drift

Korrespondance

Mellem sygehuse, kommuner, lægepraksis og apoteker udveksles korrespondancemeddelelse.

Korrespondancemeddelelsen omtales ofte som sundhedsvæsenets “sikre kliniske e-mail.” Den er en fritekstmeddelelse, som anvendes til udveksling af patienthenførbare oplysninger, hvor der ikke findes andre MedCom-standarder til formålet eller som supplerende meddelelse til anden MedCom-standard, eksempelvis sygehushenvisning eller som supplerende meddelelse til hjemmepleje-sygehusstandarder.

Anvendelsen af korrespondancemeddelelsen mellem parterne fastlægges dels af kommunikationsaftaler under sundhedsaftaler samt lokale samarbejdsaftaler. For samarbejdet mellem lægepraksis og kommunerne sker aftaler om anvendelse gennem KLU, de kommunalt lægelige udvalg.

Udbredelsen af MedComs korrespondancemeddelelse har været jævnt stigende siden ibrugtagning.
MedCom standarden findes i EDI-format, DIS91 og XML-format, XDIS91.

Der er udviklet en ny korrespondancemeddelelse i HL7/FHIR-format, hvor kategorisering og vedhæftning af bilag vil give væsentlige forbedringer i den kliniske anvendelse. Se mere på siden om FHIR-korrespondancemeddelelsen, som der er link til nedenfor.

FHIR-korrespondancemeddelelse.

Link til standarddokumentationen.

Vejledning til kommunerne om korrespondancemeddelelsen (pdf).

Find it-systemer, som er godkendte til korrespondancemeddelelsen

Kontaktperson

Portrætfoto af Rikke

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team