Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Event

MedCom13-temadag d. 11. maj

9. maj 2023 · 3 minutter

Vi afholder en spændende temadag omhandlende MedCom13-aktiviteterne i Odense Congress Center d. 11. maj.

MedCom13-temadag d. 11. maj

Den 13. MedCom-projektperiode omfatter årene 2023-2025 og bygger videre på det fundament, der er skabt i MedCom12.

Det fortsatte arbejde med at it-understøtte det tværsektorielle patientsamarbejde mellem sundhedssektorens parter påvirkes imidlertid i høj grad af den akutte mangel på personaleressourcer og de igangværende organisatoriske ændringer.

Her stiller især etableringen af nærhospitaler, sundhedsklynger omkring akuthospitalerne og forbedrede tilbud til psykiatriske patienter nye krav til digitaliseringen.

På temadagen d. 11. maj dykker vi ned i 4 centrale spor i MedCom13:

  1. Modernisering af MedCom-kommunikationen
  2. Social- og sundhedsområdet
  3. It i praksissektoren
  4. Systemforvaltning i MedCom

Du kan herunder se programmet og få mere information om de fire spor. 


Programmet til temadagen

Sporbeskrivelser til temadagen.