Opdateret 10. marts 2017

Ledige stillinger

MedCom har pt. to ledige stillinger til besættelse snarest muligt:

Konsulent/IT projektleder til MedComs systemforvaltningsteam.
Som konsulent i systemforvaltningsteamet skal du
- Bidrage til teamets opgaveløsning, med særlig fokus på drift og videreudvikling af Sundhedsdatanettet (SDN) med tilhørende støttesystemer
- Bidrage med at videreføre systemforvaltningsteamets arbejde med ISO27001:2013 – herunder understøtte revision af politikker, procedurer og vejledninger

Du kan læse hele stillingsopslaget her

 

Teamleder for MedComs systemforvaltningsteam.
Som teamleder for systemforvaltningsteamet skal du
- Varetage den faglige koordinering og daglige planlægning af arbejdet i teamet med systemforvaltning af fællesoffentlige sundheds-it-systemer
- Varetage rollen som informationssikkerhedsansvarlig for MedCom
- I samarbejde med systemforvaltningsteamet videreføre arbejdet med ISO27001:2013 – herunder bidrage med at gennemføre årshjulet for informationssikkerhed med risikovurderinger, review af politikker, procedurer, kontroller.
- Bidrage med rådgivning, information, oplysning og uddannelse om informationssikkerhed hos MedCom i samarbejde med systemforvaltningsteamet
- Udgøre det primære bindeled mellem systemforvaltningsteamet og MedComs ledelse
- Indgå i MedComs udvidede ledergruppe, for at sikre understøttelse af og faglige sammenhæng til arbejdet i MedComs nationale og internationale projektteams
- Repræsentere MedCom i visse nationale og fællesoffentlige fora

Du kan læse hele stillingsopslaget her