Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Test og certificering

Test og certificering

Opdateret 21. november 2023

Seneste MedCom-Certificeringer

Nyhed
EG A/S er med lægepraksissystemet EG WinPLC MedCom Godkendt
13. maj 2024
Nyhed
Sundhed.dk er MedCom Certificeret
13. maj 2024
Nyhed
Rigshospitalet (MedTek Huset) er MedCom Certificeret
25. april 2024
Nyhed
MultiMed A/S er med lægepraksissystemet MyClinic MedCom godkendt
12. april 2024
Test/certificering
Sundhed.dk er MedCom Certificeret
8. april 2024
Nyhed
Sundhed.dk er med MinSundhed MedCom Certificeret
3. april 2024
Nyhed
Nasure A/S er med EDI Portalen MedCom Certificeret
27. marts 2024
Nyhed
CompuGroup Medical er med lægepraksissystemet XMO MedCom Godkendt
21. marts 2024
Nyhed
EG A/S er med lægepraksissystemet EG Clinea MedCom Godkendt
19. marts 2024
Nyhed
CGI er med Databanken Patologi- og Genetikdatabank (PGDB) MedCom Certificeret
19. februar 2024
MedComs certificeringslogo

MedCom tilbyder test af alle egne standarder og deres implementering både i de enkelte it-systemer og den organisatoriske implementering i egen organisation. Derudover tilbyder MedCom også at teste øvrige testforløb, hvor der ikke nødvendigvis indgår en standard, men derimod et projekt.

Se en video om vores test og certificering her

Forespørgsel fra leverandør

Hvordan forløber testen?

Testen omfatter dels en teknisk test, hvor den enkelte leverandør selv tester afsendelse eller modtagelse af en given standard/profil, ved brug af MedComs testværktøjer og dokumentation, dels en face-to-face test, hvor systemet testes sammen med MedCom i vores testcenter eller på testcamps.

Testforløbet afsluttes med en livetest, hvor det færdige system testes i en brugerimplementering. Resultatet er, at man efterfølgende kan anvende den aftestede løsning i hele landet, uafhængigt af de it-systemer der kommunikeres med, blot dette er godkendt til den pågældende standard/profil eller projekt.

Hvor kan jeg finde materialet?

Materialet findes i standardkataloget (Excel)

Hvornår er det muligt?

Aftales ved bestilling af test

Information fra MedCom

Efter henvendelse til os telefonisk eller pr. mail vil der blive sendt en mail med link til materiale på vores hjemmeside. Hvis der er behov for det, kan der arrangeres et møde med relevante konsulenter.

Bestilling af test

Almindeligt testforløb

Hvis det drejer sig om test af en MedCom standard/profil, kan bestillingsformularen hentes her: Download bestillingsformular. Udfyld formularen og send derefter formularen til os på certificering@medcom.dk.

Øvrigt testforløb

Hvis det drejer sig om test af et øvrigt testforløb (hvor der ikke nødvendigvis indgår en MedCom-standard/-profil, men hvor MedCom har testlederrollen), kan bestillingsformularen hentes her: Download bestillingsformular. Udfyld formularen og send derefter formularen til os på certificering@medcom.dk.

Design af test/validering

Vi forbereder de standarder/projektmateriale, protokoller og eksempler der ønskes testet samt andet materiale og testværktøj.
Dette materiale valideres internt, inden det fremsendes til den pågældende leverandør, der har anmodet om test.

Leverandørens egen test

Inden leverandøren kan blive testet live af os, skal testprotokollen gennemgås og testen gennemføres i eget hus.
Man kan med fordel benytte MedComs testværktøj til gennemførsel af egentesten, så resultatet bliver så korrekt som mulig.

Resultatet af testen skal sendes til gennemgang hos MedCom på certificering@medcom.dk – eller til den enkelte MedCom konsulent, hvis der er lavet en aftale.

Egentesten gennemgås og godkendes af MedCom, såfremt der ikke findes fejl.

Test og certificering

Der gennemføres livetest hos MedCom eller leverandøren med gennemgang og opdatering af testprotokollen med indsamling af testdokumentation. Undervejs gives gode råd og anbefalinger til brugeropsætning.

Modtagelse af meddelelser/WS – Den enkelte leverandør indlæser eksempler fra den aktuelle standard/projekt og viser alle data i deres system.

Afsendelse af meddelelser/WS – Den enkelte leverandør danner eksempler svarende til max. indhold og tester disse til fejlfri visning i testværktøj.

Efterfølgende udfyldes godkendt certificeringsdokument, og det synliggøres på vores hjemmeside, at systemet er godkendt til de pågældende meddelelser.

Den enkelte leverandør kan se egne testresultater på passwordbeskyttet side på MedComs SVN under certificering.

MedComs standarder omfatter:

 • De gode EDI-breve til brug for meddelelsesbaseret dataudveksling
 • De gode XML-breve til brug for meddelelses- eller online-baseret dataudveksling
 • HL7 profiler til udvalgte områder
 • Web-serviceprofiler, der anvender ovennævnte standarder

MedComs øvrige testforløb omfatter bl.a.:

 • Implementering af Digitale Forløbsplaner
 • Kald til EDI-Portalen
 • Indberetning til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

MedComs testcenterfunktion omfatter samlet set:

 • EDI/XML/HL7-testcenter til brug for test og certificering af IT-leverandørernes implementering af MedComs standarder og profiler samt webservices
 • Testværktøjer der online kan anvendes til egen testfunktion og daglig fejlfinding hos såvel brugere som software udviklere
 • Testprotokoller der dækker de enkelte standarder og deres aktuelle anvendelsesområder
 • Rådgivning omkring anvendelse af de enkelte standarder
 • Afholdelse af regelmæssige testcamps på udvalgte områder

MedCom har fået udarbejdet en officiel liste over test-CPR-numre. Læs mere om test-CPR-numre.


Domæneregler

MedCom samarbejder med Sundhedsdatastyrelsen om anvendelsen af Sundhedsdatastyrelsens patientindeks til dokumentdeling og MedComs standarder.

Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har sammen udgivet domæneregler for patientindekset, der beskriver krav til datakilder og dataanvendere; herunder arbejdsdeling og samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og MedCom om support, certificering og test af indholdsmæssige standarder, metadata, forretningsmæssige regler samt end2end-test.

Du finder domænereglerne her.


Se også

Projektmonitorering for test og certificering (marts 2024)

Kontakt

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam

Portrætfoto af Hussein Ali Al-Issa

Hussein Ali Al-Issa

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Huy Song Michelsen Ho Le

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Michael Johansen

Michael Johansen

Chefkonsulent

Internationalt team

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Rune Hvid Schøler Kristensen

Rune Hvid Schøler Kristensen

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Søren Gammelgaard

Søren Gammelgaard

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Thea Mentz Sørensen

Thea Mentz Sørensen

Konsulent

Standardteam