Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Opdateret 15. juni 2023

Kvalitetsstyring i MedCom

MedComs kvalitetsstyringssystem for udarbejdelse og ændring af MedCom-standarder samt test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder opfylder kravene i standarden for kvalitet: ISO 9001:2015.

Se certifikatet.

Baggrund

MedCom har nu i over 30 år testet og certificeret it-leverandørers implementering af MedCom-standarder/-profiler.

I 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem (KSS) indenfor test og certificering af it-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Beslutningen blev forårsaget af behov for at afhjælpe håndtering af følgende problemstillinger:

  • Øget anvendelse af MedComs standarder
  • Øget test-/certificeringsaktivitet
  • Mere professionel, ensartet, transparent håndtering fra MedComs side
  • Fokus på sikring af korrekt dataoverførsel
  • Minimering af procesfejl med fokus på løbende forbedringer

Udvikling, nye projekter og status

For at sikre ensartethed og høj kvalitet af MedCom-standarder er der i 2021 strategisk besluttet at rette fokus på en af MedComs kerneprocesser:

SOP-4.1-Udarbejdelse og ændring af MedCom standard

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at implementere processen i MedCom.

Milepæle 2015 – 2023

Illustration af MedComs KSS fra 2015 - 2023

MedComs KSS – definition, principper og struktur

Illustration af MedComs KSS

Sådan sikrer vi løbende forbedringer

Illustration af, hvordan vi løbende sikrer forbedringer

Kontakt vores kvalitetskonsulent

Portætbillede af Tomas Placatka

Tomas Placatka

Kvalitetskonsulent

Standardteam