Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MedCom13

Projekter og aktiviteter

Her får du en oversigt over alle igangværende projekter og aktiviteter

Indlæser projekter

Arbejdsprogrammet for MedCom13

Den 13. MedCom-projektperiode omfatter årene 2023-2025, og bygger i høj grad videre på det fundament, der er skabt i MedCom12. Det fortsatte arbejde med at it-understøtte det tværsektorielle patientsamarbejde mellem sundhedssektorens parter, påvirkes imidlertid i høj grad af den akutte mangel på personaleressourcer og de igangværende organisatoriske ændringer. Her stiller især etableringen af nærhospitaler, sundhedsklynger omkring akuthospitalerne og forbedrede
tilbud til psykiatriske patienter nye krav til digitaliseringen.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Lars Hulbæk

Lars Hulbæk

Direktør

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation