Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Projektmonitorering

Projektmonitoreringen giver et hurtigt overblik med status og væsentlige projektparametre for MedCom13-projekterne og opdateres i forbindelse med møder i MedComs styregruppe. 

Når de første monitoreringer for MedCom13 er klar (i juni 2023) bliver der indsat links til de enkelte monitoreringer.

Kort status og statistik

 • Kort status og statistik (pdf)

Projekter

Modernisering

 • Advis om sygehusophold
 • Korrespondancemeddelelse
 • Roadmap for FHIR-standarder
 • Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur
 • SOR-adressering

Datadeling via den fælles infrastruktur

 • Aftaler og stamkort i kommuner
 • Aftaler og stamkort i praksissektor
 • Deling af planer
 • Fravalg af genoplivning
 • Data fra borgerens eget hjem
 • Digital løsning til gravide
 • Dosisdispensering

Sundhedsjournalen

 • Udbredelse i praksissektor
 • Udbredelse i kommuner
 • Opkobling af almen lægepraksis
 • Opkobling af speciallægepraksis
 • Kvalitet af EPJ upload

Praksissektoren

 • Diagnosekort
 • Klinikken cockpit
 • Intelligent indbakke
 • Egne Lanboratorieanalyser
 • Apps i almen praksis
 • Forløbsplaner
 • Datakvalitet i almen praksis

Systemforvaltning

 • Sundhedsdatanet version 4
 • Borgerrettede videokonsultationer
 • VDX-udbud

Gennemgående aktiviteter

 • Standarder
 • Test og certificering
 • Systemforvaltning
 • Internationale aktiviteter

Basisaktiviteter

 • Laboratoriemedicinske aktiviteter
 • PRO i praksissektoren
 • Opfølgning på Digital Almen Praksis
 • Digitale attester
 • Pakkehenvisninger
 • FMK og beslutningsstøtte i praksissektoren
 • Tandlægekommunikation
 • Hjemmepleje-sygehus /indlæggelsesrapport & FSIII
 • Genoptræningsplan
 • FMK i kommunerne
 • KontaktLæge