Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

Videoknudepunktet

Find mere information om

Hvad er Videoknudepunktet?

Videoknudepunktet (VDX) blev etableret i 2009 som en del af ABT-fondsprojektet ”national implementering af teletolkning”. Efter projektets afslutning besluttede MedComs styregruppe at videreføre VDX som en integreret del af Sundhedsdatanettet (SDN).

Videoknudepunktet (VDX) er nu en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, som stilles til rådighed for staten, regionerne og kommunerne (ejerkredsen) og med anvendelse inden for det nedenfor definerede formål for VDX og på områder, som ligger inden for MedComs organisatoriske formål og arbejdsprogram. 

Disse områder er aktuelt: 

 • Sundhed
 • Ældrepleje
 • Genoptræning
 • Forebyggelse
 • Social-psykiatri
 • Børn-/unge
 • Arbejdsmarked

Formålet med VDX er:

 • At videounderstøtte ejerkredsens tværsektorielle samarbejde om det sammenhængende patient/borgerforløb. Eksempler med anvendelse af VDX er udskrivningskonferencer mellem sygehus og kommunalt plejepersonale og telepsykiatri mellem regionale psykiatere og medarbejdere på kommunale bosteder
 • At understøtte ejerkredsens videokommunikation med borgeren. Eksempler med anvendelse af VDX er telemedicinsk hjemmemonitorering, konsultationer og virtuel genoptræning
 • At videounderstøtte ejerkredsens administrative processer. Eksempler med anvendelse af VDX er ved intern eller tværgående planlægning og koordinering i relation til sundhedssektoren
 • At videounderstøtte ejerkredsens samarbejde med andre organisationer. Andre organisationer kan f.eks. være almen praksis og tolkebureauer
 • At ejerkredsen kan stille VDX til rådighed for ydere i det omfang, ejerkredsen er forpligtet hertil i henhold til en overenskomst, både lands- og lokale overenskomster – og under forudsætning af, at anvendelsen ligger inden for ovenfor angivne formål for VDX. Eksempler med anvendelse af VDX er almen praksis’ konsultationer med borgere
 • At ejerkredsen kan stille VDX til rådighed for Grønland og Færøerne – under forudsætning af, at anvendelsen ligger inden for det ovenfor angivne formål for VDX
 • I begrænset omfang og tidsrum at understøtte ejerkredsens videoafprøvningsprojekter

VDX leverer til det formål:

 • Brobygning mellem brugerkredsens lokale/regionale og kommercielle videoinfrastrukturer, som anvender gængse videostandarder.
 • Adgang til, at ejerkredsen kan oprette virtuelle møderum, som kan anvendes til flerpartsvideomøder.
 • Et API, som gør det muligt at udvikle integration af videokommunikation i egne fagsystemer, og som understøtter ejerkredsens egen administration af videomøder.

MedComs styregruppe følger udviklingen i anvendelsen af VDX og beslutter kapacitetsjusteringer. Klinisk anvendelse har 1. prioritet i tilfælde af kapacitetsudfordringer. 

Video om VDX

I samarbejde med Region Sjælland (Lægevagten) og Region Hovedstaden har vi lavet en video, der kort beskriver formålet med VDX og herefter eksemplificerer, hvordan VDX anvendes hos hhv. Lægevagten i Region Sjælland og ifm. 72 timers udvidet behandlingsansvar i Region Hovedstaden.

Du kan se videoen her.

Økonomifakta

VDX finansieres af ejerkredsens driftsbidrag til SDN. 

Systemfakta

VDX er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI). Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret i overensstemmelse med Governancemodellen for styregruppen for FSI – og med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe og med en brugergruppe, som har til opgave at følge driften og sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling.

MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for VDX. Systemforvaltningen dækker hele styrings- og forvaltningsopgaven for VDX – og er fastlagt i Governance-modellen samt i VDX-FSI-driftsaftalen for fællesoffentlige sundheds it-løsninger.

Driftsfakta

Driften af VDX varetages af Nuuday (TDC NetDesign) og underleverandøren Netic.

MedComs kontrakt med Nuuday er indgået i 2020 efter afholdt offentligt EU-udbud.

MedCom har desuden indgået SKI-aftale om support og vedligehold af programmel til VDX API med tilhørende services med KvalitetsIT A/S.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Peder Illum

Peder Illum

Chefkonsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Jesper Søderberg Knudsen

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Per Abildgaard

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltning