Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

Startpakke

Startpakke

Hvis en organisation ønsker at anvende VDX er første skridt at tage kontakt til MedCom for afdækning af behov og muligheder.

I den forbindelse er i nedenstående en liste over de væsentligste funktionaliteter, som VDX understøtter – og som den tilsluttede part med fordel kan overveje i relation til den konkrete anvendelse af VDX. Anvendelsen af VDX skal følge formålsbeskrivelsen for VDX

 Funktionaliteter og muligheder i VDX: 

 • Giver adgang til afvikling af videomøder mellem både 2 eller flere deltagere (flerpartsmøder)
 • Giver mulighed for oprettelse og afvikling af videomøder både gennem faste møderum eller engangs-møderum
 • Gør det muligt at afvikle videomøder både via browser, endepunkter (videokonferenceudstyr) og klienter (fx Pexip-klient, Cisco Jabber / WebEx, Skype4Business)
 • Giver den tilsluttede part mulighed for branding af egne møderum – fx med logo og tekster
 • Gør det muligt for den tilsluttede part af anvende eget domæne til møderum og webklient-adresser 
 • Gør det muligt at registrere endepunkter fx Cisco-videokonferenceudstyr eller klienter
 • Stiller en webapplikation til rådighed for den tilsluttede parts egen administration af møderum (faste eller engangsmøderum), brugerstyring, branding, booking, integration til lokal brugerstyring – samt statistik og log over kaldshistorik og forbindelseskvalitet
 • Stiller et API til rådighed for mulighed for at lave integration af administration og booking i den tilsluttede parts egne lokale fagsystemer – samt til specialudviklede brugerflader og applikationer   

Og som en kernefunktionalitet skaber VDX bro mellem forskelligt videokonferenceudstyr og -infrastrukturer. VDX understøtter således i sin nuværende form de væsentligste videoplatforme, der er på markedet i dag – herunder: 

 • Traditionel videokonference (H.323/SIP) fra Cisco, Polycom, Lifesize m.m.
 • Microsoft Lync 2010, 2013 og Lync Online (SIP/H.264 SVC)
 • Browserbaseret kommunikation: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera 

Du kan læse mere om selve VDX-infrastrukturen og støttesystemer til administration, booking, brugerstyring og integration under fanen Infrastruktur.  

Finansieringen af VDX er fælles med SDN. Oplysninger om finansieringsmodel.

Tilslutningsaftale og Databehandleraftale 

For anvendelse og tilslutning til VDX skal indgås både en tilslutningsaftale om brug af VDX samt en databehandleraftale:  

 For databehandleraftalen gælder, at der indgår to bilag:  

 • Bilag 1: Databehandlerinstruks: Denne ligger inkorporeret som bilag i Databehandleraftalen
 • Bilag 2: Underdatabehandler: Denne vil blive fremsendt særskilt ved indgåelse af aftalen 

Databehandleraftalen er udarbejdet ud fra en fællesoffentlige skabelon, som skal anvendes ved databehandleraftaler mellem parterne i sundhedsvæsenet, herunder MedCom. Skabelonen er forankret i den fællesoffentlige systemforvaltning af sundheds-it (FSI). 

Databehandleraftalen og tilslutningsaftalen er godkendt i MedComs styregruppe. 

Tilslutningsaftalen og Databehandleraftale skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom. 

Regioner, kommuner og statslige myndigheder er forhåndsgodkendte for tilslutning til VDX.

Tilslutning af private ydere forudsætter overenskomst med det offentlige.  

Tilslutning af it-leverandører forudsætter, at tilslutningen sker på vegne af en region, kommune eller statslig myndighed eller en privat yder med overenskomst med det offentlige.

Udenlandske samarbejdspartnere skal godkendes i MedComs styregruppe inden tilslutning.

Når tilslutningsaftalen er godkendt, oprettes den tekniske kontaktperson som administrator i VDX Management. Administratoren kan herefter oprette yderligere brugere og videomøderum (både faste og engangsvideomøderum). 

Ved spørgsmål til databehandleraftaler kan du her finde liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ).

Kontakt ved spørgsmål om tilslutning og finansieringsmodel 

MedCom
Mail: vdx@medcom.dk
Telefon: (+45) 6543 2030  

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Peder Illum

Peder Illum

Chefkonsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Jesper Søderberg Knudsen

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Per Abildgaard

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltning