Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

Driftsansvaret for enkelte fællesoffentlige infrastrukturelementer er forankret i MedCom

Hvad dækker systemforvaltning over?

I økonomiaftalerne for 2016 er det aftalt, at der etableres governance for fælles offentlig systemforvaltning. Denne governance blev fra 2016 også omfattet MedComs systemforvaltning:

Derudover bidrager MedCom efter konkret aftale til opgaveløsning i relation til fællesregionale og/eller fælles offentlige systemer, der er foranket i RSI eller Sundhedsdatastyrelsen (SDS).

 • Understøttelse af RSI-forankret systemforvaltning, med fokus på datakilder til Sundhedsjournalen: E-journal, labdatabank, henvisningshotel
 • Understøttelse af SDS-forankret systemforvaltning, med fokus på ibrugtagning af NSP-services (fx Dokumentdeling, MinLog, Behandlerrelationsservice, CPR-services og samtykkeservice)

Systemforvaltning dækker hele styrings- og forvaltningsopgaven for IT-løsninger – og indbefatter en række veldefinerede opgaver og områder: 

 • Bidrage til at sikre stabil og sikker drift, vedligehold og videreudvikling
 • Budgetlægning, fakturering og opfølgning
 • Support, rådgivning, samarbejde, kommunikation til og dialog med tilsluttede parter
 • Kontraktstyring og leverandørsamarbejde
 • Koordination med relevante parter
 • Kvalitetssikring af informationssikkerhed gennem relevante dele af ISO27001 – teknisk og organisatorisk
 • Følge ændringer i og overholde gældende lovgivning
 • Administration og sekretariatsbetjening af bl.a. forretningsstyregrupper, brugergruppe og FSI/FOSA
 • Opfyldelse af FSI-krav og deltagelse i FOSA-forum

MedComs informationssikkerhedspolitik

Som ramme for informationssikkerheden i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter behandlede og godkendte MedComs styregruppe den 3. marts 2017 MedComs informationssikkerhedspolitik.

Politikken udgør den overordnede ramme for informationssikkerheden og understøtter og udmønter MedComs vision og mission.

Her kan du finde MedComs informationssikkerhedspolitik (pdf).

Udbud

Som led i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter gennemfører MedCom jævnligt udbudsprocesser, da kontrakterne om drift af SDN og VDX er udbudspligtige.

Læs mere om udbud her.

Relaterede nyheder

Nyhed
TDC Erhverv vinder udbud om drift af VDX
6. maj 2024
Nyhed
Opstart af projekt Borgerrettet video
22. marts 2024
Nyhed
Videoknudepunktet (VDX) har slået egen rekord i januar 2024 
29. februar 2024
Nyhed
Offentliggørelse af udbud for Videoknudepunktet
6. december 2023
Nyhed
Videoknudepunktet (VDX) vinder pris for bedste implementering
24. oktober 2023
Nyhed
Sundhedsdatanettet fejrer 20-års jubilæum: En rejse gennem SDN’s historie
20. september 2023
Nyhed
Grønland åbner for VDX-anvendelse
26. maj 2023
Nyhed
VDX skal i udbud
18. april 2023
Nyhed
Nuuday (TDC Erhverv) vinder udbuddet om Sundhedsdatanettet
24. februar 2023

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Peder Illum

Peder Illum

Chefkonsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Tanja Gerner Jusslin

Tanja Gerner Jusslin

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Per Abildgaard

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Jesper Søderberg Knudsen

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Lars Hillerup

Lars Hillerup

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Martin Bergholz-Knudsen

Martin Bergholz-Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portætfoto af Thomas Lindal Winther

Thomas Lindal Winther

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætbillede af Cecilie Bruun Flink

Cecilie Bruun Flink

Studentermedhjælper

Systemforvaltning