Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Opstart af projekt Borgerrettet video

22. marts 2024 · Læsetid: 2 minutter

Nu kan vi for alvor sætte skub i MedCom13-projektet Borgerrettet video, der planmæssigt løber frem til og med 2026. Projektet har til formål at understøtte udbredelsen af VDX; en teknologiinvestering, der i dette projekt skal understøtte bedre og mere hjemmebehandling.

Formålet med projekt Borgerrettet video er fortsat at understøtte udbredelsen af VDX. Fokus er her på det uudnyttede potentiale i VDX-anvendelsen til borgerrettet video og tværsektoriel koordinering af patientforløb, med et særligt fokus på at understøtte kommunernes anvendelse.

Projektet skal:  

  1. Bidrage til bedre videoinfrastruktur samt forbedre arbejdsgange ved brug af videokonsultationer og -konferencer i kommunerne.
  2. Understøtte VDX-integration til specielt kommunernes fagsystemer.
  3. Gøre det lettere for borgeren at kunne besvare og gennemføre et videokald fra kommunen.

Målet er, at systemleverandører til kommunernes sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområder integrerer til VDX, så kommunerne efterfølgende lettere kan benytte VDX til fx skærmbesøg, videokonsultationer og -konferencer.

Udvikling af tekniske services

For at video bliver lettere at anvende for brugeren, udvikles to tekniske services:

  • En VDX-enhedsregistreringsservice. Denne muliggør at have enheder, fx tablets, registreret ind i VDX-infrastrukturen.

Det vil i dette tilfælde være den enkelte enhed som er adgangsgivende til services i VDX, og den er ikke afhængig af et specifikt brugernavn/adgangskode. Dette kan give mulighed for, at enhedsudbydere kan lave applikationer, som har en VDX-videoløsning.

Servicen tillader bl.a. at ringe op til den enkelte enhed eller trække data fra enheden, uden selv at skulle vedligeholde en specifik infrastruktur til formålet. Derved kan det fx muliggøre, at kommunens medarbejder kan kalde op til videoudstyr, som er registreret til den enkelte borger i borgerenss eget hjem.

  • En VDX-dynamisk telefonbog-service. I denne service kan integrerede systemer, der anvender VDX-API, vælge at advisere møder og møders deltagere, som afvikles via systemet.

Udviklingen af servicen giver andre integrerede systemer mulighed for at lave opslag i servicen og anmode om at deltage i et møde, som afvikles i et andet system.

Derved kan integrerede systemer kommunikere på tværs af applikationer uden at have en direkte integration. Fx kan man via en samtale i Min Læge-appen få en deltager med, som benytter Mit Sygehus eller et andet integreret fagsystem.