Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

Borgerrettet video

Opdateret 13. april 2023

Formål

Formålet med projektet er fortsat understøttelse af udbredelsen af VDX med fokus på det uudnyttede potentiale i VDX-anvendelsen til tværsektoriel koordinering af patientforløb, herunder ikke mindst i kommunerne.

Udbredelsen af VDX forventes at udmønte sig i en række primært tekniske integrationsprojekter i samarbejde med bl.a. kommuner, regioner og leverandører, hvor VDX indbygges i borgerrettede apps som fx MinSundhed – samt i booking- og fagsystemer som fx EOJ for at understøtte gode arbejdsgange for de sundhedsfaglige.

Den nærmere konkretisering af projektet vil blive behandlet i MedComs styregruppe.  

Baggrund

VDX har siden etableringen i 2009 og særligt de seneste år udviklet sig meget. Dette skyldes især Corona og de konsekvenser, pandemien har haft på sundheds- og digitaliseringsområdet. Her har flere parter har fået øjnene op for gevinsten ved videoløsninger, der både er til gavn for borgeren og den sundhedsfaglige. 

Sundhedssektorens parter anskaffer således i stor stil løsninger til videokonferencer for at understøtte sammenhæng og bedre tilgængelighed for borgere og patienter.

Markedet for videoløsninger er dog fortsat præget af manglende interoperabilitet. VDX gør det muligt, at kommuner, regioner, praksislæger og borgere, som ikke har samme videoløsning, kan mødes i et VDX-møderum. VDX kan desuden bygges ind i borgerrettede apps samt i booking- og fagsystemer for at understøtte smidige og effektive arbejdsgange.

Organisering

Projektet forventes gennemført via den eksisterende governance for VDX – dvs. med MedComs styregruppe som forretningsgruppe og VDX-brugergruppen.

Videoknudepunktet

Læs mere om VDX her: https://medcom.dk/systemforvaltning/videoknudepunktet-vdx/

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Lars H.

Lars Hulbæk

Direktør