Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

Borgerrettet video

Opdateret 21. marts 2024

Projektets formål

Formålet med projektet er fortsat understøttelse af udbredelsen af VDX med fokus på det uudnyttede potentiale i VDX-anvendelsen til borgerrettet video og tværsektoriel koordinering af patientforløb – og med særligt fokus på kommunerne.

  • Projektet bidrager til bedre videoinfrastruktur, samt forbedrede arbejdsgange ved brug af videokonsultationer og -konferencer i kommunerne.
  • Projektet understøtter VDX-integration til specielt kommunernes fagsystemer.
  • Borgeren skal let kunne besvare/gennemføre et videokald fra kommunen.

Udbredelsen af VDX forventes at udmønte sig i en række primært tekniske integrationsprojekter i samarbejde med bl.a. kommuner, regioner og leverandører, hvor VDX indbygges i borgerrettede apps, fx MinSundhed – samt i booking- og fagsystemer, fx EOJ, for at understøtte gode arbejdsgange for de sundhedsfaglige.

Baggrund

VDX har siden etableringen i 2009, og særligt de seneste år, udviklet sig meget.

Dette skyldes især corona og de konsekvenser, pandemien har haft på sundheds- og digitaliseringsområdet. Her har flere parter fået øjnene op for gevinsten ved videoløsninger, der både er til gavn for borgeren og den sundhedsfaglige.

Det er Pexips videomøderum der anvendes, og videomøder kan afholdes via traditionelt videokonferenceudstyr, videoklienter eller browserløsninger.

I 2019 blev der udviklet et API, som gør det muligt for den tilsluttede part at integrere administration og booking af ad hoc-videomøderum i VDX i egne fagsystemer – samt selv at udvikle egne brugerflader og løsninger.

Aktuelt er der integration til Sundhedsplatformen, Mit Sygehus, Hej Doktor og Bookplan. Derved er regionerne godt hjulpet i deres borgerrettede videoløsning. Derudover er VDX integreret i PLO’s løsninger: Det virtuelle venteværelse, Min Læge-app og Kontakt Læge-app.

Det er ønsket fra flere kommuner, at de også kan anvende VDX-videoløsninger via deres fagsystemer.

Teknisk udvikling i projektet

I 2024 vil projektet have fokus på VDX-integration til kommunernes fagsystemer, så det bliver lettere for kommunens medarbejdere at anvende video på sundheds,- social- og arbejdsmarkedsområdet.

Derudover påbegyndes udvikling af egen webapp til VDX, baseret på Pexips Webapp3, så brugerne får en løsning målrettet deres behov.

VDX-enhedsregistrering starter ligeledes op i 2024, mens VDX-dynamiske telefonbog først påbegyndes i 2025.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de to løsninger; VDX-enhedsregistrering og VDX-dynamiske telefonbog.

Enhedsregistrering

Løsningen gør det muligt at have enheder, fx tablets, registreret ind i VDX-infrastrukturen.

Det vil i dette tilfælde være den enkelte enhed, som er adgangsgivende til services i VDX, og er ikke afhængig af specifik brugernavn/adgangskode.

Ovenstående kan give mulighed for at enhedsudbydere kan lave applikationer som har en VDX-videoløsning , hvor det blandt andet er muligt at ringe op til den enkelte enhed eller trække data fra enheden uden selv at skulle vedligeholde en specifik infrastruktur til dette formål.

Derved kan det muliggøre at kommunens medarbejder kan kalde op til videoudstyr, som er registreret til den enkelte borger i borgerens eget hjem.

Dynamisk telefonbog

I denne service kan integrerede systemer, der anvender VDX-API, vælge at advisere møder og møders deltagere, som afvikles igennem systemet.

Dette giver andre integrerede systemer mulighed for at lave opslag i servicen og anmode om at deltage i et møde, som afvikles i et andet system end ens eget.

Derved kan integrerede systemer kommunikere på tværs af applikationer uden at have en direkte integration mellem de enkelte applikationer.

Fx kan man have en samtale i Min Læge-appen, hvor man kan få en deltager med, som benytter MitSygehus eller et andet integreret fagsystem. Her skal de juridiske aspekter afklares inden udvikling.

Projektets organisering

Projektet forventes gennemført via den eksisterende governance for VDX – dvs. med MedComs styregruppe som forretningsgruppe og VDX-brugergruppen. Derudover etableres en leverandørgruppe og en videoerfagruppe for kommuner.

Projektorganisering

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Lone Høiberg

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Jesper Søderberg Knudsen

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning