Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Fokus på

Modernisering

MedCom er i samarbejde med centrale samarbejdspartnere i gang med at modernisere det danske sundhedsvæsen via en ny og forbedret meddelelseskommunikation. Det betyder store ændringer i det danske sundhedsvæsens infrastruktur, som i fremtiden kommer til at køre på internationale standarder.

Vi har lavet en lille film, der introducerer moderniseringsaktiviteterne ⬇

Billede der viser en vej og ikoner som repræsenterer hospital, lab, kommune og læger

Modernisering af MedCom-kommunikationen

Med aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2023 er der bred enighed om planerne for national implementering af MedComs to første HL7-/FHIR-standarder, der afløser de hidtidige EDIFACT- og OIOXML-udgaver af ”advis om sygehusophold” og ”korrespondancemeddelelse”.

Hurtigst mulig og trinvis ibrugtagning af den indholdsmæssigt forbedrede korrespondance-meddelelse, forudsætter etablering af en central mapning mellem eksisterende og ny version af standarden.

I MedCom13 skal der udarbejdes et opdateret roadmap for modernisering af de øvrige EDIFACT- og OIOXML-standarder, med afsæt i forretningsmæssige behov for videreudvikling og vurdering af balancen mellem dataforsendelse og datadeling. Med afsæt i MedComs behovskatalog er MedComs styregruppe og Den nationale bestyrelse for sundheds-it tidligere forelagt særlige behov for:

  • Optimering af henvisningsflow mellem almen lægepraksis og sygehuse
  • Tidssvarende laboratoriesvar-standarder svarende til gældende parakliniske analysemetoder
  • Generisk kommunehenvisning, herunder til brug for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

Afprøvningsprojekt i drift

For at demonstrere og kvalitetssikre det samlede potentiale i modernisering af MedCom-kommunikationen skal der gennemføres et afprøvningsprojekt i drift, hvor den nuværende manuelle håndtering af analysesvar fra kommunalt personale til praktiserende læge digitaliseres ved brug af FHIR-standard og EHMI-infrastruktur (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure).

Et vigtigt element i en moderniseret infrastruktur er en forbedret håndtering af it-systemernes elektroniske adresser, herunder især:

  • Bedre datakvalitet i SOR – at oplysninger om SOR lokationsnumre og meddelelsestyper er korrekte
  • Bedre anvendelse af SOR til adressering – at it-systemernes anvendelse af SOR-data til adressering kvalitetssikres (fx ved nationale krav til anvendelse, som sikres via certificering)
  • Fremtidssikring – at igangværende SOR-kvalitetsarbejde videreføres og udvikles til kommende adresseringskomponent i moderniseret infrastruktur

Relaterede nyheder

Nyhed
Advis om sygehusophold idriftsættes den 26. maj 2024
17. maj 2024
Nyhed
Hvordan skal moderniseringen prioriteres?
22. april 2024
Nyhed
Nødvendig opdatering af den nye korrespondancemeddelelse forskyder implementeringsdato
12. april 2024
Nyhed
FHIR-standard for kommunale prøvesvar godkendt i RUSA
8. april 2024
Nyhed
Økonomisk saltvandsindsprøjtning til modernisering af MedCom-kommunikationen
12. februar 2024
Indlæg
Når sundhedsvæsenet og NemHandel går hånd i hånd
6. december 2023
Nyhed
FHIR-milepæl: Kommunale prøvesvar (HomeCareObservation) er nu releaset i version 1.0.0
1. november 2023
Indlæg
Første certificering af FHIR-standarder: “Der blev reageret hurtigt, og procesmæssigt har det virkelig fungeret”
17. oktober 2023
Modernisering
Godkendelse af moderniseringsprojekter i MedComs styregruppe
9. oktober 2023
Modernisering
Opdatering på version 3.0.0 af Korrespondancemeddelelsen
6. oktober 2023

Strategi for digital sundhed

Moderniseringsinitiativet tager afsæt i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for årene 2022-2025, initiativ 17. Du kan læse strategien her (se side 16)

Kontakt

Portrætfoto af Michael Johansen

Michael Johansen

Chefkonsulent

Internationalt team

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam