Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering af infrastruktur

Opdateret d. 19.12.23

Hvor står vi nu?

Den infrastruktur som anvendes til at udveksle MedComs meddelelser skal, ligesom standarderne, fremtidssikres.

På nuværende tidspunkt er infrastrukturen stadig baseret på VANS-nettet, der blev skabt i 1990’erne. Med afsæt i et fælles ønske om at højne sikkerhedsniveauet i det eksisterende VANS-netværk, er der taget beslutning om at modernisere infrastrukturen.

Derfor blev der i starten af 2023 etableret et fælles afprøvningsprojekt, som skal køre i drift, kaldet Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur. Projektet arbejder både med modernisering af meddelelseskommunikationen og af infrastrukturen.

Baggrund

Modernisering af meddelelseskommunikation var indskrevet som en del af Strategi for digital sundhed 2018-2022, og i 2018-2019 blev der, som forberedelse til moderniseringen, udarbejdet en POC (Proof of Concept) af den nye infrastruktur.

I 2020 udarbejdede Sundhedsdatastyrelsen ”Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet”, som dannede grundlaget for en efterfølgende pilotafprøvning.

Målbilledet adresserede bl.a. de umiddelbare behov for pilotafprøvningen og satte en ramme for og konkretisering af strategiske mål med henblik på MedComs ambition om at modernisere infrastrukturen til at imødekomme fremtidens behov.

På baggrund heraf blev pilotafprøvningen af eDelivery, meddelelseskommunikation og dokumentdeling af meddelelser gennemført og afsluttet ved en såkaldt Connectathon i marts 2022.

I maj 2022 udkom evalueringsrapporten af den moderniserede infrastruktur ”Meddelelseskommunikation på sundhedsområdet – evaluering af Målbillede og Pilot” (på baggrund af målbilledet og den gennemførte pilotafprøvning).

Evalueringen lagde op til en revision af Målbilledet. Den reviderede version af Målbilledet blev godkendt i RUSA i februar 2023, og danner grundlaget for afprøvning af den nye infrastruktur, EHMI, i drift.

Formål og mål

Afprøvningen af den moderniserede infrastruktur har til formål at afprøve eDelivery som kerne i meddelelseskommunikationen samt afprøve de vigtige og relevante EHMI-funktionalitet, som bl.a. muliggør deling af meddelelser, opsamling og visning af forsendelsesstatus og lettere udsøgning af relevante modtagere og adressering via sundhedsadresseringsservicen.

Målet er bl.a. en sikker, robust og driftsbar infrastruktur.

For yderligere information, se projektsiden om Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur.

Kontakt

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam